Urørt brukervilkår

1. OPPLASTING AV MUSIKK

1.1 Hva slags musikk kan lastes opp på Urørt?

Du kan kun laste opp musikk som ikke tidligere er utgitt.

Du kan kun laste opp musikk du selv har laget eller som du har klaret alle rettigheter til. Med klarert mener vi at du har fått tillatelse fra alle rettighetshavere og medvirkende (for eksempel komponist, tekstforfatter, vokalist, musikere og andre bidragsytere).

Musikken må ikke være en coverlåt eller inneholde samples som ikke er klarert.

1.2 NRKs rett til å bruke musikken

NRK gis en ikke-eksklusiv og ubegrenset rett til tilgjengeliggjøring og gratis nedlasting av hele eller deler av musikken på enhver kjent og ukjent plattform og uavhengig av distribusjonsmåte.

Du og eventuelle andre rettighetshavere til musikken beholder fortsatt rettighetene til musikken som lastes opp.

NRK er ikke ansvarlig for andres eventuelle misbruk/ulovlig bruk av musikken, med mindre NRK har opptrådt uaktsomt.

NRK har rett til å ha musikken lagret i NRKs digitale arkiv.

NRK kan ikke gi ut musikken, og kan heller ikke ta betalt for nedlasting eller streaming, uten at samtykke på forhånd er innhentet fra alle rettighetshaverne til musikken eller samtykke er gitt gjennom NRKs avtaler med relevante rettighetsorganisasjoner.

Dersom du sørger for at musikken blir registrert hos TONO, vil komponist og tekstforfatter få betalt for NRKs bruk. Utover dette betales det ikke vederlag for NRKs bruk av musikken med mindre annet er avtalt.

1.3 Ukas Urørt

Dersom en av dine låter blir kåret til "Ukas Urørt" blir du kontaktet. Da vil vi trenge foto av deg/bandet til nettsidene og intervju til radiosendingen. Derfor er det en fordel om du laster opp et bilde også, og alltid sørger for at kontaktinformasjonen på siden din er korrekt.

2. REGISTRERING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ URØRT

Navn, bilder og andre personopplysninger vil bare bli brukt ved utnyttelse av musikken i samsvar med denne avtalen. Du kan når som helst endre opplysningene selv, eller sende en epost til urort@nrk.no for å be om at opplysningene skal slettes.

3. BRUK AV NETTSTEDET URØRT

Nettstedet Urørt må ikke benyttes til å sende informasjon som er ærekrenkende, uttrykker hat eller ringeakt på grunn av trosbekjennelse, rase, hudfarge, nasjonal eller etnisk eller seksuell legning eller har ulovlig utuktig eller pornografisk innhold. Opphavsrettslig beskyttet materiale må ikke fomidles i strid med åndverklovens bestemmelser. Det er heller ikke tillatt å formidle ønsker om veldedighetsbidrag og underskriftskampanjer, eller bruke Urørt til å drive kjedebrev eller pyramidespill.

NRK forbeholder seg retten til å slette innhold.

4. ENDRING OG OPPHØR AV URØRT

NRK forbeholder seg retten til å legge ned Urørt, og i så fall slette all informasjon som er registrert på Urørts nettsider. NRK kan la opplastet musikk og innsendte musikkvideoer bli liggende i det digitale arkivet etter at Urørt er lagt ned, og NRK vil fortsatt ha ovennevnte rett til å bruke musikken.

NRK har rett til å slette brukeren fra Urørt ved brukerens vesentlige mislighold av disse vilkårene, eller ut fra en redaksjonell begrunnelse.


***

Alle evt. spørsmål knyttet til forståelsen av disse vilkårene kan sendes til urort@nrk.no